Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti  a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. 
Našou snahou je uplatňovanie otvorenosti  voči verejnosti a podpora kvality vo vnútri systému. Preto v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. boli vytvorené podmienky pre jeho realizáciu interným predpisom, platným pre zamestnancov Arašid spol. s r.o., ako aj oznamom na  webovom sídle. Zodpovednou osobou za oznamovanie protispoločenskej činnosti je Veronika Gregorová.
Zamestnanci môžu podať podnet zodpovednej osobe elektronickou  poštou  prístupnou  24 hodín  denne na adresu podnety@arasid.sk, alebo písomne zaslaním na adresu alebo priamym podaním na Veronika Gregorová, Arašid spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica.
ProGamingShop.sk - víťaz SHOP ROKU 2017 - Cena kvality: Hry a hracie zariadenia
Mp3.sk - Shop roku 2017 - CENA KVALITY: MOBILY A GPS