Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
Našou snahou je uplatňovanie otvorenosti voči verejnosti apodpora kvality vo vnútri systému. Preto vsúlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. boli vytvorené podmienky pre jeho realizáciu interným predpisom, platným pre zamestnancov Arašid spol. s r.o., ako aj oznamom na webovom sídle. Zodpovednou osobou za oznamovanie protispoločenskej činnosti je Kamila Nižňanská.
Zamestnanci môžu podať podnet zodpovednej osobe elektronickou poštou prístupnou 24 hodín denne na adresu podnety@arasid.sk, alebo písomne zaslaním na adresu alebo priamym podaním na Kamila Nižňanská, Arašid spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica.
ZÍSKANÉ OCENENIA
ProGamingShop.sk - profi obchod pre profi hráčov
ProGamingShop.sk - víťaz SHOP ROKU 2019 - Cena kvality: Hry a hracie zariadenia
ProGamingShop.sk - víťaz SHOP ROKU 2019 - Cena kvality: Výpočtová a tel. technika
ProGamingShop.sk - víťaz SHOP ROKU 2019 - Cena popularity: Výpočtová a tel. technika
MP3.sk - mobilné telefóny a príslušenstvo
Mp3.sk - Shop roku 2019 - Víťaz CENA KVALITY: MOBILY A GPS
Mp3.sk - Shop roku 2019 - Finalista CENA KVALITY: VÝPOČTOVÁ A TEL. TECHNIKA